Báo giá Sponsored box

Sponsored box là hình thức quảng cáo xây dựng nhận biết thương hiệu thông qua các bài viết của các chuyên gia, video với nội dung liên quan đến marketing và truyền thông do chính doanh nghiệp hoặc tổ chức biên soạn. Brands Vietnam sẽ trình bày nội dung bài viết sinh động trong các box tài trợ, đính kèm thông tin doanh nghiệp và cho xuất hiện trên TRANG CHỦ.

Vui lòng xem thông tin chi tiết về vị trí, mô tả Sponsored box và báo giá trong file đính kèm bên dưới.

Báo giá sponsored box from DieuMi

 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk