Hướng dẫn chỉnh sửa Profile cá nhân

Chào các bạn!

Sau đây là các hướng dẫn để các bạn dễ dàng chỉnh sửa profile cá nhân, khi muốn làm mới hoặc điều chỉnh thông tin của mình nhé.

Bước 1: "Đăng nhập" vào tài khoản thành viên của bạn, nếu bạn đã là thành viên. Chọn mục "Đăng ký" nếu bạn chưa là thành viên và thực hiện cập nhập thông tin theo hướng dẫn. 

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản thành viên của bạn vào mục như hình bên dưới. 

Bước 3: Nhấp chọn mục "Cập nhật hồ sơ"

Bước 4: Thay đổi thông tin ở các mục bạn muốn và chọn "Cập nhật thông tin" để hoàn tất nhé. Ví dụ: hình bên dưới mình cập nhật thêm vào mục Giới tính và chọn "Nữ".

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk