Hướng dẫn đổi mật khẩu

Rất đơn giản, bạn chỉ cần click vài biểu tượng profile ở góc trên bên trái trang web, chọn Cập nhập Hồ sơ. Ở ngay hàng trên cùng là các ô thông tin cần để đổi mật khẩu.

Bạn có thể xem hình hướng dẫn bên dưới đây:

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk