Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn đã chọn được khóa học mình muốn đầu tư nhưng không biết cách thanh toán bằng thẻ tín dụng như thế nào để nhanh chóng và tiện lợi. Đừng lo lắng, các hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn.

 Sau khi bạn đã chọn khóa học muốn đăng ký, nhấp vào mục “Đăng ký học” để bắt đầu tiến hành các bước thanh toán.

Trên màn hình sẽ hiển thị giao diện hướng dẫn các lựa chọn thanh toán

Screen_Shot_2017-05-15_at_11_33_49_AM.png

Nếu bạn chọn “Thanh toán bằng thẻ tín dụng qua cổng Asia Pay”, màn hình sẽ hiển thị giao diện hướng dẫn. Chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấp chuột vào logo bên dưới để tiến hành thanh toán.

Màn hình sẽ hiển thị hướng dẫn bạn điền thông tin. Sau đó, nhấn “Submit”để hoàn tất thanh toán.

Cách xem các thông tin trên thẻ tín dụng của bạn.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn đã hoàn tất các thủ tục thanh toán nhưng chưa nhận được thông báo kết quả thanh toán, bạn vui lòng liên hệ ngay với Brands Vietnam theo địa chỉ study@brandcamp.asia để xác nhận thanh toán.   

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk