Báo giá Đăng bài PR

Vui lòng xem thông tin báo giá chi tiết và bài mẫu trong file đính kèm dưới đây.

  • Báo giá có hiệu lực từ 1/1/2017.
  • Đơn giá chưa bao gồm VAT.
  • Để book bài, vui lòng gửi yêu cầu về media@brvn.net 2-3 ngày trước khi đăng.
  • Bài đăng trước, hợp đồng và thanh toán sau.

Click vào dấu mũi tên (↔) để xem toàn màn hình.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk