Viết nội dung Campaign

Giai đoạn này sẽ mất khá nhiều thời gian nên bạn cần chuẩn bị sẵn trước các nội dung của campaign cũng như tổng hợp các hình ảnh và up các video lên youtube hoặc vimeo trước khi bắt đầu soạn thảo nội dung Campaign trên Brands Vietnam.

1. Thông tin cơ bản

Chọn campaign bạn vừa tạo để bắt đầu nhập các nội dung thông tin cơ bản trong màn hình giao diện mới bao gồm:

Thay hình banner (bắt buộc)Chọn Thay hình banner > Chọn hình banner mới > Lưu lại. 

 

Nhập các thông tin tổng quát của Campaign bao gồm:

Sản phẩm của chiến dịch, Ngành hàng nào, thuộc ClientAgency nào thực hiện, Thời điểm tung Campaign, Ngân sách (nếu có), chiến dịch của bạn thuộc Loại Campaign, cuối cùng là Ngôn ngữ bạn sử dụng khi thực hiện lưu trữ.

2. Nội dung chi tiết bao gồm 

  • Thông tin Sơ Lược về campaign (bắt buộc)
  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Chiến lược
  • Insight
  • Ý tưởng lớn

Để nhập nội dung: Chọn biểu tượng "cây bút" (áp dụng được cho trường hợp bạn muốn chỉnh sửa nội dung) hoặc nhấp chuột vào dòng chữ "Vui lòng nhập nội dung tại đây" và Copy & Paste nội dung của bạn, hệ thống sẽ tự động lưu. 

  • Thực thi là các hoạt động chuyên môn Marketing mà chiến dịch đã triển khai. 

Để nhập nội dung: Chọn "Thêm hoạt động" > chọn 1 trong các hoạt động chuyên môn maketing trong danh sách đã liệt kê > nhập các thông tin mô tả cho hoạt động đó (nếu có)

Để thêm video: Chọn "Thêm video" > Nhập "Tên tiêu đề" > Nhập đường link video đã upload trên Youtube or Vimeo > Lưu lại.

Để xóa video: Chọn biểu tượng "cây bút" (góc phải video) để Chỉnh sửa > Chọn "Xóa media này?" > Xóa

Để thêm hình ảnh: Chọn "Thêm hình" > chọn hình ảnh của bạn > Nhập tiêu đề hình > Lưu lại.

Lưu ý: Số hình ảnh tối đa được thêm là 5 hình cho 1 lần thực hiện.

Nếu bạn chỉ upload 1 hình trên campaign, hình ảnh sẽ tự động xuất hiện full trang. Nếu số lượng hình ảnh bạn upload từ 2 hình trở lên hình ảnh sẽ sắp xếp theo thứ tự đã upload.

Để thay đổi vị trí các hình ảnh hoặc video: Chọn "Thay đổi vị trí các media" > chọn hình ảnh muốn đổi vị trí, giữa chuột và kéo đến vị trí bạn muốn > Lưu lại.

  • Kết quả chiến dịch: số liệu doanh số, thị phần, lợi nhuận, tăng trưởng hoặc kết luận số liệu sau chiến dịch.

Sau khi hoàn tất việc upload nội dung, bạn sẽ tiến hành giai đoạn cuối cùng Đăng Campaign trong bài viết Các trạng thái của bài viết Campaign.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk