Thiết bị và Cấu hình tối thiểu có thể xem được nội dung khóa học

Bạn muốn đăng ký học, nhưng chưa rõ khóa học e-learning trên Brands Vietnam có được hỗ trợ trên các thiết bị bạn đang dùng hay không. Hãy kiểm tra trong danh sách dưới đây để xem các thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, cấu hình được hỗ trợ và yên tâm hơn khi mua nhé.

Trình duyệt Chrome

 • không cần cài Flash
 • mặc định là 100% xem được
 • nên cập nhật lên phiên bản mới nhất (version 46)

Trình duyệt Firefox

 • bắt buộc phải cài Flash (tại đây) mới xem được
 • nên cập nhật lên phiên bản mới nhất (version 41)
 • một số phiên bản Firefox có hiện tượng màn hình xanh khi xem video. Do đó, nên sử dụng trình duyệt Chrome để đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Trình duyệt Internet Explorer

 • chỉ xem được trên Internet Explorer 9 trở lên và bắt buộc phải cài Flash (tại đây) mới xem được
 • không hỗ trợ các phiên bản Internet Explorer 8 và trở về trước

Trình duyệt Safari

 • không cần cài Flash
 • mặc định là 100% xem được
 • nên cập nhật lên phiên bản mới nhất (version 9)

Các thiết bị chạy iOS (iPhone, iPad, iPod)

 • mặc định là 100% xem được

Các thiết bị chạy Android (Samsung, HTC, Bphone, Oppo, etc)

 • chỉ hỗ trợ một số thiết bị Android nhất định (thường là các thiết bị mới hoặc hệ điều hành từ Ice Cream Sandwitch - version 4.1 hay API15 - trở lên).
 • không cần cài Flash
 • có thể mất đến 10-15s sau nhấn nút Play mới xem được, tùy thuộc vào cấu hình và phiên bản Android.
 • nên cập nhật lên phiên bản mới nhất 6.0 (Marshmallow)

Các thiết bị chạy Windows Phone

 • đang chờ kết quả test thiết bị

Trình duyệt Microsoft Edge

 • đang chờ kết quả test thiết bị
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk