Hướng dẫn cập nhật khóa học

Sau khi khóa học được xuất bản, nếu giảng viên muốn cập nhật thêm nội dung cho khóa học. Các hướng dẫn bên dưới sẽ giúp giảng viên thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giảng viên và chọn "Khóa giảng của tôi".

Bước 2: Chọn mục "Quản lý khóa giảng" và chọn khóa học muốn cập nhật.

Bước 3: Chọn nút "Tạo cập nhật mới". Hệ thống sẽ yêu cầu thông báo lý do cập nhật khóa giảng.

 Lưu ý:  Nội dung thông báo lý do cập nhật khóa giảng sẽ được gửi đến email của tất cả các học viên đã đăng ký khóa học trước đó. Vì vậy, giảng viên nên sử dụng ngôn từ hấp dẫn, để các bạn nhanh chóng đăng nhập và tiếp tục hoàn tất khóa học.

Bước 4: Sau khi cập nhật khóa học và kiểm tra lại lần cuối, nhấn "Gửi Duyệt". Brands Vietnam sẽ kiểm tra và update khóa học trở lại.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk