Làm sao để áp dụng Mã giảm giá (Discount Code)?

Bạn được gửi tặng mã giảm giá? Hoặc có một chương trình giảm giá nội dung đang diễn ra? Nhưng bạn chưa biết sử dụng mã giảm giá như thế nào?

Hướng dẫn đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng của mình.

Xem hướng dẫn nhanh trong 6s:

 ★

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn lựa chọn các nội dung theo ý mình, sau khi hoàn tất, bạn vào trang Giỏ hàng để tổng kết lại Đơn hàng sắp thanh toán

Bước 2: Bạn nhấp vào liên kết "Bạn có mã giảm giá?" để mở form điền Mã giảm giá, sau đó bạn điền Mã giảm giá mình có vào, rồi nhấn nút "Áp dụng".

Bước 3: Bạn kiểm tra lại số tiền đã được giảm giá và số tiền cuối cùng sau giảm giá. Đây chính là giá trị đơn hàng cuối cùng bạn sẽ thanh toán.

 

Chỉ có vậy thôi. Chúc bạn mua sắm vui!

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk